راهنمای خرید راهنمای خرید ماسک

تفاوت ماسک تک فیلتر و دو فیلتر

امروز در کارخانه های صنعتی و تولیدی گاهاً به صورت مستقیم با گازهای شیمیایی خطرناک و سمی در ارتباط هستیم. بعضی از این گازها بسیار سمی و خطرناک هستند. در صورت ورود این گاز خطرناک به ارقام واقعی جبران ناپذیری آن را تهدید خواهد کرد. ممکن است اثرات این گاز ها حتی تا چندین سال […]