کلاه ایمنی
انواع کلاه ایمنی

انواع کلاه ایمنی

  در بسیاری از مشاغل به دلیل خطرات احتمالی استفاده از کلاه ایمنی ضروری است. به دلیل حساس بودن ناحیه سر و صورت حتماً باید از آن ها به خوبی محافظت شود. علاوه بر مشاغل در موتور سواری و مسابقات اتومبیل رانی نیز باید از کلاه ایمنی باکیفیت بالا استفاده کنند. اما طبیعتاً کلاه ایمنی […]