راهنمای خرید راهنمای خرید ماسک ماسک مناسب سیلیس

ماسک های مناسب برای کار با سیلیس

سیلیس یکی از ذرات  پرخطر است که کاربرد آن بیشتر در صنایع شیشه، ریخته گری، ساختمان ها، صنایع شیمیایی و سرامیکی است. برای ایمنی خود باید حتما در مجاورت این ماده از ماسک های مناسب برای کار با سیلیس استفاده نمایید. افرادی که در این بخش از حوزه ی کاری فعالیت دارند و یا شغل […]