کفش و پوتین کار کلاه ایمنی لباس کار

لباس ضد اسید یکسره

لباس ضد اسید یکسره یکی از تجهیزات ایمنی می‎باشد که در بسیاری از محیط های صنعتی و آزمایشگاه ها استفاده از آن الزامی است. کارکنان این محیط ها همواره در معرض مواد شیمیایی مختلفی چون اسید، باز، حلال و غیره قرار می گیرد. همانطور که می دانید برخورد مستقیم انسان با اینگونه مواد شیمیایی خطرآفرین […]

کلاه ایمنی
انواع کلاه ایمنی

انواع کلاه ایمنی

  در بسیاری از مشاغل به دلیل خطرات احتمالی استفاده از کلاه ایمنی ضروری است. به دلیل حساس بودن ناحیه سر و صورت حتماً باید از آن ها به خوبی محافظت شود. علاوه بر مشاغل در موتور سواری و مسابقات اتومبیل رانی نیز باید از کلاه ایمنی باکیفیت بالا استفاده کنند. اما طبیعتاً کلاه ایمنی […]