ابزار گاراژی انواع جک معرفی ابزار

انواع جک سوسماری

یکی از انواع ابزارآلات کاربردی گاراژی می‎توان اشاره ای به انواع جک سوسماری نمود که از آن برای لیفت و بلند کردن اجسام سنگینی مانند خودرو و سایر وسائل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از جک های روغنی تنها یک طرف خودرو را بلند می کنند در حالی جک سوسماری این توانایی را […]